Sídlo společnosti

U-2 s.r.o.

Pionýrská 9
691 52 Kostice
IČ: 27742563
DIČ: CZ27742563

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56028.

Zákaznická podpora

e-mail: podpora@u-2.cz

Kontakt
tel:     +420 463 351 691
fax:     +420 463 351 046

U2Wording

Pro vývoj internetových stránek využíváme vlastního publikačního systému s názvem Wording, který je svým způsobem unikátním produktem, umožňujícím zákazníkovi jednoduše, rychle, flexibilně a spolehlivě spravovat svou internetovou prezentaci pomocí přehledného grafického administračního rozhraní. S tímto systémem není nic nemožné, zákazník si jednoduše vytváří nové a nastavuje již existující stránky tak, jak potřebuje. Komplexní vzhled textu pomocí wysiwyg (what you see is what you get) editoru, vkládání tabulek, umístění obrázkové galerie na stránce, vkládání obrázků či youtube videí do textu – to všechno a ještě víc publikační systém Wording samozřejmě podporuje.

Pomocí Wordingu jsme schopni zákazníkovi nabídnout nevídané – v ceně prezentační části poskytujeme kompletní řešení internetové prezentace včetně administračního rozhraní v hodnotě desítek tisíc korun. Žádná potřeba úpravy kódu zákazníkem při potřebě změny textu, žádné krkolomné ruční nahrávání obrázků na ftp – všechno lze provést pomocí přehledných dialogů a nabídek našeho systému. Navíc, díky tomu, jak je publikační systém Wording navržen, není žádný problém aplikovat případné úpravy a modifikace již existujících stránek velmi rychle a efektivně, což nám umožňuje vyjít zákazníkovi v jeho přáních maximálně vstříc.

Klíčové vlastnosti systému

  • Flexibilita a modulárnost umožňuje poskytnutí prvotřídních služeb zákazníkovi a pružnou odezvu v případě požadavků na změny v internetové prezentaci.

  • Přehledné administrační rozhraní zajišťuje dobrou orientaci v systému s možností jednoduchých vlastních úprav webu zákazníkem.

  • Moduly a technologie použité v systému Wording jdou ruku v ruce s aktuálními SEO standardy.

  • Díky modulárnímu systému jsme schopni poskytovat aktualizace na nové verze systému bez nutnosti úprav v prezentaci zákazníka a tím přinášet nové a vylepšené funkce s minimálními náklady.

Vývoj internetových prezentací

Informační systém Wording nefunguje pouze jako pohodlný komplexní administrační nástroj pro zákazníka. Jednou z jeho dalších předností je i možnost rychlého vybudování informační struktury webu, která je poté oblečena do grafického kabátu a následně předána zákazníkovi v nadstandardně rychlém sledu. Tato schopnost nám společně s kompletní modulárností celého systému umožňuje pružně reagovat na jakékoliv požadavky zákazníka.

Cena internetové prezentace

Při výběru dodavatele internetové prezentace pro zákazníka hraje hlavní roli především cena. I v tomto kritériu máme oproti konkurenci náskok. Díky publikačnímu systému Wording má zákazník prakticky v ceně prezentační části webu možnost využívat inovativní administrační systém a navíc si může v případě zájmu určit, zda má být výsledná cena webu zaměřena hlavně na kvalitu a poskytnutí prostoru pro případné pohotové změny, či má být cena ekonomická v rámci zákazníkem určených mezí.

Jak to funguje?

Vstupem informačního systému Wording jsou ze strany vývojáře moduly s typy stránek, které daná internetová prezentace obsahuje / může obsahovat. Pokud má například zákazník zájem o rubriku s novinkami, vývojář jednoduše přidá dva moduly (typy stránek). Typ „novinky“, který popisuje vzhled seznamu novinek (čili na webu se zobrazí jako například stránkovaný výpis novinek) a podtyp „novinka“, který je popisem vzhledu novinky. Dle těchto typů si už pak pouze zákazník v grafickém rozhraní jednotlivé stránky sám jednoduše vytvoří. Podle typu stránky „novinky“ si vytvoří jednu stránku a té pak bude jen přidávat nové podstránky dle typu „novinka“.