Sídlo společnosti

U-2 s.r.o.

Pionýrská 9
691 52 Kostice
IČ: 27742563
DIČ: CZ27742563

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56028.

Zákaznická podpora

e-mail: podpora@u-2.cz

Kontakt
tel:     +420 463 351 691
fax:     +420 463 351 046

U2Viewer

U2Viewer slouží k prezentaci dat z různých aplikací (např. účetnictví) na jednom místě. Program se vyznačuje přímočarým intuitivním uživatelským rozhraním, různorodými možnostmi grafické prezentace dat a dostupností dat nejen ve firmě, ale i v terénu (např. na cestách pro obchodníky, kteří tak mohou mít k dispozici aktuální informace s sebou). Dalším důležitým rysem je dvojí uživatelské rozhraní – klasická aplikace v okně (GUI) a webová aplikace (WUI). Navíc aplikace v okně je multiplatformní. Nebudete tedy vázáni na konkrétní operační systém nebo jen na PC. Webová aplikace běží na všech zařízeních, která jsou schopna pracovat s internetem (např. PDA nebo chytré telefony s rychlým internetem nebo WiFi bez nutnosti program instalovat).

Data z různých aplikací se ukládají do jednoho nebo více datových úložišť (data storage). Datovým úložištěm může být adresář na serveru nebo SQL server. Navíc datové úložiště nemusí být na stejném serveru. V datových úložištích se definuji datové zdroje (data source), což jsou databázové soubory uložené v adresáři datového úložiště. Pro každý datový zdroj je možné nadefinovat libovolné množství datových pohledů (data view). V datových pohledech se určuje, jaké sloupce budou zobrazeny, jakou barvu podkladu budou mít, dále se může nastavit písmo apod. Kromě vzhledu je možné nadefinovat filtr – podmínka, jaké řádky budou zobrazeny, dále lze nastavit třídění dat, seskupování dat včetně součtu skupin nebo celé tabulky a další vlastnosti tabulky.

Po spuštění a přihlášení do programu se zobrazí hlavní okno. Podél levého okraje okna se nachází nabídka datových pohledů, které má právo přihlášený uživatel vidět. Nabídka je koncipována ve stromové struktuře. V první úrovni jsou zobrazeny složky (větvičky) datových úložišť a v nich se nachází nadefinované datové pohledy a/nebo další podsložky s datovými pohledy. Správce vidí navíc ve složce datového úložiště i datové zdroje, aby z nich mohl vytvářet datové pohledy. V nabídce datových pohledů po dvojkliku na datovém pohledu (nebo datovém zdroji) se na ploše hlavního okna zobrazí okno s tabulkou a v ní se zobrazí data. V hlavním okně může být otevřeno více datových pohledů současně, přepínat mezi nimi můžete vybráním příslušné záložky nad oknem (pod hlavní nabídkou). Při ukončení programu si program otevřená okna zapamatuje a po příštím spuštění a přihlášení okna automaticky zobrazí. Informace v tabulkách je možné exportovat do Excel sešitu (*.XLS). Zobrazený pohled lze samozřejmě také vytisknout.

Klíčové vlastnosti programu v několika bodech

  • Mutiplatformnost – program běží na různých operačních systémech (MS Windows, GNU/Linux, …) a různých zařízeních (PC, PDA, …).
  • Možnost dvojího uživatelského rozhraní – aplikace v okně (GUI) a webová aplikace (WUI).
  • Intuitivní uživatelské rozhraní – pro uživatele je práce s programem jednoduchá a rychlá.
  • Program je vybaven systémem uživatelských práv. Administrátor má možnost uživatelům nastavit způsob práce s programem a dostupnost datových pohledů.
  • Program dokáže pracovat s mnoha typy datových zdrojů – např. DBF, datové soubory PC-FAND, připravuje se podpora přístupu k datům rozličných SQL serverů. Zcela výjimečná je možnost spojit dva či více datových zdrojů do nového datového zdroje. Přitom je možno spojit data nezávisle na místě jejich uložení či spojit data různorodých typů datových zdrojů.
  • Možnost uložit si data z datového úložiště do počítače. Datové pohledy pak lze prohlížet offline bez přímého napojení k datovému úložišti – např. nacestách mimo dosah internetu.
  • Export dat do Excel sešitu.